Malda prašant šv. Josemaria užtarimo

Malda prašant šv. Josemaria, Opus Dei steigėjo, užtarimo

Papildomai

Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės užtarimu suteikei savo kunigui Šventajam Josemaria gausių malonių, pasirinkdamas jį ištikimiausiu įrankiu įsteigti Opus Dei - kelią į šventumą vykdant kasdienos profesines ir krikščionio pareigas. Leisk, kad ir aš sugebėčiau visas savo gyvenimo akimirkas bei aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir džiaugsmingai, nuoširdžiai tarnauti Bažnyčiai, Šventajam Tėvui ir sieloms, nušviesdamas žemės kelius tikėjimo ir meilės šviesa. Šventojo Josemaria užtarimu suteik man šią malonę: (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui - Tėvui.