Malda prašant Montserrat Grases užtarimo

Malda prašant Garbingosios Dievo tarnaitės Montserrat Grases (1941-1957 m.), Opus Dei tikinčiosios, užtarimo

Papildomai
Opus Dei - Malda prašant Montserrat Grases užtarimo

Maldos kortelė (PDF).

Viešpatie, Tu suteikei savo tarnaitei Montserrat malonę ramiai ir džiaugsmingai vykdyti Tavo Dieviškąją Valią paprastame kasdieniame gyvenime. Leisk, kad ir aš sugebėčiau Tau su meile paaukoti visus kasdienius darbus ir paversti juos krikščionišku tarnavimu kitiems. Teikis išaukštinti savo tarnaitę Montserrat ir jos užtarimu suteik man šią malonę (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui - Tėvui...