Šventojo Josemaria Escriva kanonizacijos dešimtmetis

Šventojo Josemaria Escriva, „Opus Dei“ steigėjo, kanonizacijos dešimtmečio proga, vyks iškilmingos Šventosios Mišios Vilniaus Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje 2012 m. spalio mėn. 6 d., šeštadienį, 11.00 val. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Opus Dei

   Visus maloniai kviečiame dalyvauti šiose Šv. Mišiose, o ypač tuos, kurie keliavo į Romą dalyvauti kanonizacijoje, ir tuos, kurie nori padėkoti Dievui už Šventojo Josemaria užtarimu gautas malones. Būtent Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje garbinamas Šventojo Josemaria paveikslas, kurį Vilniaus arikivyskupas palaimino 2006 metais.

   2002 m. spalio 6 d. Šv. Petro aikštėje Romoje, dalyvaujant šimtams tūkstančių žmonių – tarp jų apie tris šimtus žmonių iš Baltijos šalių, dauguma iš Lietuvos – palaimintasis popiežius Jonas Paulius II paskelbė Josemarią Escrivą šventuoju. Kanonizacijos proga, Jonas Paulius II „Opus Dei“ steigėją pavadino „kasdienybės šventuoju“, nes jo mokymas ypač skirtas paprastiems žmonėms, kurie ieško Dievo savo darbe, šeimoje ir įvairiose paprasto gyvenimo aplinkybėse.