Prelato audiencija pas Šventąjį Tėvą

Ketvirtadienį, sausio 21 d., Benediktas XVI priėmė vyskupą Javier Echevarria, Opus Dei prelatą, privačioje audiencijoje.

Prelatas

Ištrauka iš prelato laiško Opus Dei tikintiesiems 2010 m. vasario mėnėsį:

Audiencijų kabinete Vatikane.

„Prieš kelias dienas, Šventasis Tėvas mane priėmė privačioje audiencijoje. Perdaviau jam jūsų visų meilę bei maldas, ir jam užtikrinau, kad mes nuolat meldžiamės už jį ir jo intencijas. Taip ir toliau darykime, artimoje vienybėje su Petro įpėdiniu ir taip pat su visais Bažnyčios vyskupais, kunigais ir tikinčiaisiais. Benediktas XVI suteikė savo palaiminimą visoms Dievo Darbo tikinčiųjų apaštalavimo pastangoms ir kiekvienam is jūsų.“