Popiežiaus Pranciškaus telegrama dėl Opus Dei prelato mirties

Popiežius, sužinojęs apie prelato mirtį, paskambino Opus Dei vikarui augziliarui pareikšti savo užuojautą, o po to atsiuntė šią nuoširdžią telegramą.

Opus Dei
Opus Dei - Popiežiaus Pranciškaus telegrama dėl Opus Dei prelato mirties

Mons. Fernandui Ocariz Brana,

Opus Dei vikarui augziliarui

Roma

Sužinojęs liūdną žinią apie Mons. Javier Echevarria Rodriguez, Opus Dei vyskupo prelato, netikėtą mirtį, skubu Jums ir visiems šios Prelatūros nariams pareikšti kuo nuoširdžiausią užuojautą. Tuo pačiu prisijungiu prie jūsų padėkos Dievui už jo tėvišką ir dosnų kunigo bei vyskupo gyvenimo liudijimą, sekant šv. Josemaria Escriva ir palaimintojo Alvaro del Portillo pavyzdžiu. Tapęs jų įpėdiniu kaip šios šeimos galva, jis atidavė savo gyvybę nuolat iš meilės tarnaudamas Bažnyčiai ir sieloms.

Karštai meldžiuosi Viešpačiui už šį ištikimą Jo tarną, kad priimtų jį į amžinąjį džiaugsmą, ir su meile pavedu jį mūsų Motinos, Gvadalupės Mergelės Marijos globai, per kurios šventę jis atidavė sielą Dievui.

Su tokiu nusiteikimu ir kaip tikėjimo bei vilties Prisikėlusiuoju Kristumi ženklą, visiems suteikiu guodžiantį apaštalinį palaiminimą.

Vatikanas, 2016 m. gruodžio 13 d.

Pranciškus