Paskelbti Marijos metai prašant užtarimo šeimoms

2014 m. gruodžio 28 d. prasideda Marijos metai, kuriais prašoma melstis Mergelei Marijai už viso pasaulio šeimas

Opus Dei

Opus Dei prelatas mons. Ksaveras Ečevarija paskelbė, kad nuo šių metų gruodžio 28 d. prasideda Marijos metai, kuriais prašoma melstis už šeimą. Marijos metų pradžia sutampa su liturgine Šventosios Šeimos iškilme. Marijos metai baigsis 2015 m. gruodžio 27 d., t. y. per ateinančių metų Šventosios Šeimos iškilmę.

Prelatas prašo „atiduoti į Mergelės Marijos rankas visas Bažnyčios bei žmonijos reikmes ir ištikimai melstis Popiežiaus intencijomis".

Prelatas skiria šį raginimą visiems, kurie dalyvauja Prelatūros organizuojamuose krikščioniškojo ugdymo užsiėmimuose.

Ragindamas puoselėti pamaldumą Marijai, Prelatas kviečia su visa šeima melstis Dievo Motinai skirtas maldas, pavyzdžiui, šv. Rožinį ar Viešpaties Angelą. „Mergelės Marijos užtarimu,- kalbėjo mons. Ečevarija,- Viešpats suteiks daugybę malonių Bažnyčiai ir visuomenei".