Pagrindiniai jų bruožai

"Pagrindinė Opus Dei veikla - suteikti savo nariams ir to norintiems asmenims būtiną dvasinę pagalbą, kad jie galėtų gyventi kaip geri krikščionys pasaulyje", - aiškina įsteigėjas.

Socialinės iniciatyvos
Tai visada būna veikla visuomenės labui (šviečiamoji, socialinė rūpyba, solidarumo akcijos, apskritai žmogiškų gyvenimo sąlygų gerinimas) ir aiškaus apaštalinio pobūdžio (universitetai, profesinės mokyklos, dispanseriai ir t.t.). Todėl Opus Dei neužsiima

Remdamasis šia pagalba kiekvienas individualiai atlieka savo apaštalinį darbą, savo aplinkai liudydamas Jėzų Kristų. Šis asmeninis darbas yra svarbiausia Opus Dei apaštalavimo dalis.

Be to, prelatūra gali susitarti su tam tikrų sričių veiklos organizatoriais, imdamasi atsakomybės už jų krikščionišką orientaciją. Tai visada būna veikla visuomenės labui (šviečiamoji, socialinė rūpyba, solidarumo akcijos, apskritai žmogiškų gyvenimo sąlygų gerinimas) ir aiškaus apaštalinio pobūdžio (universitetai, profesinės mokyklos, dispanseriai ir t.t.). Todėl Opus Dei neužsiima pelno siekiančia veikla, prekyba, politika ir t. t.

Opus Dei imasi tik tos veiklos, kuri suderinama su pačia prelatūros prigimtimi: įkvepia šioms švietimo ar socialinės rūpybos iniciatyvoms krikščioniškos dvasios per savo tikinčiuosius, suteikia doktrininę orientaciją, skiria joms kapelioną ir t. t., visiškai gerbdama žmonių laisvę.

Opus Dei gali sudaryti įvairių tipų sutartis:

a) bendrosiose apaštalavimo iniciatyvose Opus Dei morališkai užtikrina jų krikščionišką orientaciją,

b) kitais, t.y. individualaus apaštalavimo, atvejais Opus Dei teikia didesnę ar mažesnę dvasinę paramą, prelatūrai oficialiai neprisiimant moralinės atsakomybės už atliekamą ugdomąjį darbą. Ši dvasinė parama gali įgyti labai įvairias formas: kapeliono pareigos, tikybos pamokos ir t. t.

Vadinasi, sutartys su prelatūra visiškai nekeičia civilinės suinteresuotos įstaigos prigimties. Kitaip sakant, visa jos vadybos ir valdymo atsakomybė visada tenka ne Opus Dei prelatūrai, o jos organizatoriams, kuriais būna civiliniai asmenys ar įstaigos.