Opus Dei prelato komentaras

Mons. Javier Echevarria dėkoja Benediktui XVI už "jo turtingą bei vaisingą Mokymą, taip pat už jo nuolankų bei kilnų tarnystės Bažnyčiai ir pasauliui pavyzdį".

Prelatas

Šiandien Bažnyčia jaučia ypatingą poreikį dėkoti Benediktui XVI už jo turtingą bei vaisingą Mokymą, taip pat už jo nuolankų bei kilnų tarnystės Bažnyčiai ir pasauliui pavyzdį.

Šia unikalia akimirka Bažnyčios istorijoje, prelatūros tikintieji -- kunigai ir pasauliečiai - meldžiamės už Benediktą XVI bei jo intencijas. Susivienyję su popiežiumi bei visa Bažnyčia, kreipiamės į Šventąją Dvasią prašydami, kad gausiai išlietų savo malonių ant Dievo tautos ir ant jos ganytojų. Kartu su Benediktu XVI ypač prašome Šventosios Dvasios pagalbos būsimąjam Romos popiežiui.

+Mons. Javier Echevarria

Opus Dei prelatas

2012 m. vasario mėn. 11 d., Romoje