Kokie yra narių ryšiai su vietiniu vyskupu ir kitomis bažnytinėmis struktūromis?

Dažnai užduodami klausimai

Pasauliečių "Opus Dei" narių ryšiai su savo parapijos klebonu, vyskupijos vyskupu ir Popiežiumi yra tokie patys, kaip ir kitų katalikų. Jie lieka vietinio vyskupo valdžioje, kaip ir kiti katalikai, nes yra su jais lygūs ir dalyvauja parapijos gyvenime pagal savo galimybes. Jų įsipareigojimai "Opus Dei" yra papildomi įsipareigojimai, kurie prasideda ten, kur baigiasi vyskupijos vyskupo valdžia, ir kurie yra susiję su tokiomis sritimis (pvz., dvasinis vystymasis ir apaštaliniai darbai), kuriose tikintieji turi laisvę pasirinkti savo kelią į šventumą.