Dėl kai kurių žinių apie teismo procesą susijusį su darbo teise Prancūzijoje

Pateikiame „Opus Dei“ informacijos biuro Prancūzijoje pranešimo sutrumpintą versiją dėl teismo proceso vykstančio šiomis dienomis Prancūzijoje, kai kurios žiniasklaidos klaidingai siejamo su Katalikų Bažnyčios prelatūra „Opus Dei“. Taip pat pateikiame ESBO pirmininko atstovo komentarus žiniasklaidai dėl susidariusios situacijos.

Pranešimai spaudai

          1. Iš „Opus Dei“ informacijos biuro Prancūzijoje atstovo Beatrice de La Coste pranešimo:

            Paryžius, 2011 m. rugsėjo 19 d. Šiame procese teismas nagrinėja klausimus, susijusius su darbo teisės aspektais. [...] Ginčo šalys yra Catherine Tissier ir du viešbučio administravimo kolegijos „Ecole Hoteliere Dosnon“ vadovai. „Dosnon“ yra privati įstaiga, įkurta asociacijos „Association de Cultur Universitaire et Technique“ (ACUT), kuri gauna finansavimą iš valstybės ir teikia valstybinius diplomus.

             C. Tissier kaltina kolegiją, kad jos darbas buvo laikomas „profesine praktika“, tuo tarpu ji mano, kad tas darbas turėjo būti atlygintas. Kolegija nesutinka su tokiu faktų vertinimu ir pateikė teismui visą atitinkamą dokumentaciją.

             Atsižvelgiant į C. Tissier asmeninę situaciją (tiriamų įvykių metu – iki 2001 m. – ji dirbo kolegijoje „Dosnon“ ir priklausė „Opus Dei“), ieškovo advokatas stengiasi visomis priemonėmis įtraukti „Opus Dei“ prelatūrą į procesą. Tačiau teismas nerado pagrindo įtraukti „Opus Dei“ į minėtą bylą, todėl prelatūros atstovai niekada nebuvo šaukti į teismą [...].

            Kitaip nei teigia ieškovo advokatas kaltinimuosiuose raštuose, tenka priminti, kad „Opus Dei“ prelatūra yra Katalikų Bažnyčios institucija,priklausanti nuo Vatikano Vyskupų kongregacijos, o jos misija – skleisti krikščioniško šventumo siekimą kasdieniniame gyvenime. „Opus Dei“ steigėjas – šventasis Chosemarija Eskriva (Josemaria Escriva), kurį Romoje 2002 metais Popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventuoju. Tai vieša institucija, kurios vadovų paskyrimai ir veikla yra detaliai skelbiami oficialiame leidinyje „Romana“. [...]

             Atlikdama savo misiją skleisti Evangeliją, „Opus Dei“ prelatūra teikia dvasinę paramą šimtams tūkstančių žmonių ir prisiima atsakomybę už daugybės socialinių įstaigų visame pasaulyje krikščioniško ugdymo aspektus: mokyklose ir profesinio lavinimo institutuose, ligoninėse, rekolekcijų namuose, universitetuose ir kitose švietimo įstaigose, o nuo 1970 m. taip pat ir kaip ir Prancūzijos kolegijoje „ Ecole Hoteliere Dosnon“. [...]

        2. Iš ESBO (Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos) pirmininko asmeninio atstovo kovojant su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija prieš krikščionis ir kitų tikėjimų atstovus, daktaro Massimo Introvigne 2011 m. rugsėjo 21 d. interviu katalikų naujienų agentūrai ZENIT (http:/www.zenit.org):

      „Šioje byloje nėra nieko ypatingo. Kalbama apie tipišką situaciją, kai darbo santykis buvo pagrįstas artimais žmogiškais santykiais, o šie santykiai po kurio laiko pašlijo [...]. Matome akivaizdų situacijos instrumentalizavimą – nežinau ar tai daro advokatai, ar žiniasklaidos atstovai, ar prieš religiją nusiteikę aktyvistai, bet jie panaudoja šį paprastą atvejį kaip progą pulti „Opus Dei“ ir Katalikų Bažnyčią.“

Susijusi informacija:

- “Ecole Hōteličre Dosnon”

- Blog de Béatrice de La Coste