2015 m. lapkričio 2 d. pranešimas spaudai: „Nuostaba ir skausmas“

Opus Dei informacijos biuro pranešimas spaudai dėl mons. Lucio Ángel Vallejo Balda arešto.

Pranešimai spaudai

Įvairių visuomenės informavimo priemonių atstovai pateikė prašymus Opus Dei informacijos biurui pakomentuoti pasirodžiusius pranešimus dėl mons. Lucio Ángel Vallejo Balda arešto. Išreiškiame savo nuostabą ir skausmą.

Opus Dei neturi jokios informacijos, susijusios su atliekamu tyrimu. Jeigu pareikšti kaltinimai pasitvirtintų, tai būtų itin skausminga dėl Bažnyčiai padarytos žalos.

Mons. Vallejo priklauso „Šventojo Kryžiaus kunigų bendrijai“, neatskiriamai su Opus Dei susietam kunigų susivienijimui. Opus Dei neturi teisės kištis į bendrijos narių pastoracinę veiklą vyskupijose ar Šventojo Sosto institucijose. Vienintelis susivienijimo tikslas yra bendrijos narių dvasinis palydėjimas.

Mons. Vallejo buvo pakviestas dirbti Romoje, Šventajame Soste, ir atvyko į Romą gavęs savo vyskupo sutikimą (Astorgos vyskupija, Ispanija). Opus Dei prelatūra neturėjo įtakos priimant šį sprendimą, nei apie jį žinojo anksčiau, negu kad apie tai buvo paskelbta viešai. Mons. Vallejo yra atskaitingas tik Šventajam Sostui ir savo vyskupui vyskupijoje, kurioje jis yra inkardinuotas.

Opus Dei prelatūros informacijos biuras Romoje.