Archyvas: Kas yra Opus Dei

There are 57 results for "Kas yra Opus Dei"

Dekretas „Apostolicam actuositatem“

II Vatikano Susirinkimas, dekretas „Apostolicam actuositatem“ (I sk., 2 p.). Opus Dei nariai, kaip ir visi krikščionys, yra pašaukti apaštalauti visuomenėje, kaip pabrėžiama šiame dokumente. Pateikiame kelis punktus.

Opus Dei prelatūra

Opus Dei prelatūra

Opus Dei jau buvo vientisas vienetas, susidedantis iš pasauliečių ir kunigų, bendradarbiaujančių vykdant savitų pasaulinę misiją, ganytojiškąją ir apaštalavimo veiklą.

Opus Dei rėmėjai

Opus Dei rėmėjai

Opus Dei rėmėjai - tai vyrai ir moterys, kurie padeda prelatūros apaštalavimui savo malda, jei yra tikintys, bei savo darbu ar labdara.