Archyvas: Kas yra Opus Dei

There are 57 results for "Kas yra Opus Dei"
Vaizdo įrašas „Tarnauti kitiems“

Vaizdo įrašas „Tarnauti kitiems“

Būti naudingam, palikti pėdsakus, tarnauti… Suprantama, kad tiems, kurie priartėja prie Kristaus, kyla troškimas atsiduoti kitiems. Keli jaunuoliai, gaunantys Opus Dei rengiamos veiklos krikščioniškąją ugdymą, pasakoja savo patirtį (05’14’’).

Video
Kunigų motinos

Kunigų motinos

„Viešpats išsirinko geriausią iš mano namų.“ Taip šiame vaizdo įraše teigia vieno kunigo motina, ir taip galbūt galvoja kiekviena. Šį vaizdo įrašą iš serijos apie Kunigų metus skiriame būtent joms. (03’23’’)

Video
„Esu laiminga, kad einu šiuo dvasiniu keliu.“

„Esu laiminga, kad einu šiuo dvasiniu keliu.“

Kiekvienas turime savo gyvenimo kelią, kuriuo mus nori vesti Viešpats, bet dažnai patys viską darome, kad negalėtume išgirsti Jo žodžių, parodančių kryptį. Kartais reikia sukrėtimų, kurie mus sustabdytų ir priverstų suklusti.

Liudijimai
Dėkoti Dievui už kunigus

Dėkoti Dievui už kunigus

Antrasis Kunigų metams skirtos kolekcijos vaizdo įrašas. Dėstytojas Francisco Varo primena, kad kunigai visada yra šalia laimingiausiomis ir svarbiausiomis mūsų gyvenimo akimirkomis, priartindami mus prie Dievo. (04’30’’)

Video
Kunigų metai: Opus Dei Prelato kalbos vaizdo įrašas

Kunigų metai: Opus Dei Prelato kalbos vaizdo įrašas

Benediktas XVI paskelbė metus, per kuriuos bus ypač meldžiamasi už kunigus. Šia proga pristatome naują vaizdo įrašų kolekciją apie kunigišką Dievo dovaną. Seriją pristato mons. Javier Echevarria. (05’18’’)

Video
Apaštališkoji Opus Dei veikla Jeruzalėje

Apaštališkoji Opus Dei veikla Jeruzalėje

Apaštališkoji Opus Dei veikla Šventojoje Žemėje gyvuoja nuo 1993 m. Neseniai Opus Dei nariai ir draugai su lotynų patriarchu šventė jos įkūrimo 80-metį. Šis vaizdo įrašas atskleidžia, kaip Opus Dei dvasia padeda krikščionims ir nekrikščionims tapti taikos sėjėjais Viešpaties žemėje (8’49’’).

Video
Popiežius ragina skaityti Bibliją

Popiežius ragina skaityti Bibliją

Romoje prasidėjus viso pasaulio Vyskupų Sinodui, skirtam Dievo Žodžiui, daugiau kaip 1 200 žmonių visą savaitę be pertraukos skaitė Bibliją. Popiežius pradėjo nuo Pradžios knygos. Bibliją, tarp kitų, skaitė ir mons. Javier Echevarria. Pasižiūrėkite vaizdo įrašą.

Video