Archyvas: Video

There are 12 results for "Video"
Marijos metai prašant užtarimo šeimoms

Marijos metai prašant užtarimo šeimoms

2014 m. gruodžio 28 d. prasideda Marijos metai, kuriais prašoma melstis Mergelei Marijai už viso pasaulio šeimas. Prelato mons. Ksavero Ečevarijos žodžiai per 2014 m. rugsėjo 28 d.padėkos šv. Mišias Alvaro del Portiljo beatifikacijos proga.

Video
Alvaro del Portiljo paskelbimas palaimintuoju: Madridas, Roma

Alvaro del Portiljo paskelbimas palaimintuoju: Madridas, Roma

2014 m. rugsėjo 27 d. Alvaras del Portiljas, pirmasis šv. Chosemarijos įpėdinis ir Opus Dei prelatas, buvo paskelbtas palaimintuoju. Šioje vaizdo santraukoje pateikiamos svarbiausios akimirkos iš Madride bei Romoje vykusių renginių tėvo Alvaro beatifikacijos proga.

Video
Vaizdo įrašas: Laisvi tikėti

Vaizdo įrašas: Laisvi tikėti

Šiame įraše jaunuoliai iš įvairiausių pasaulio vietų kalba apie savo troškimą tikėti ir šį tikėjimą skleisti draugams (5’30’’).

Video
Vaizdo įrašas „Tarnauti kitiems“

Vaizdo įrašas „Tarnauti kitiems“

Būti naudingam, palikti pėdsakus, tarnauti… Suprantama, kad tiems, kurie priartėja prie Kristaus, kyla troškimas atsiduoti kitiems. Keli jaunuoliai, gaunantys Opus Dei rengiamos veiklos krikščioniškąją ugdymą, pasakoja savo patirtį (05’14’’).

Video
Kunigų motinos

Kunigų motinos

„Viešpats išsirinko geriausią iš mano namų.“ Taip šiame vaizdo įraše teigia vieno kunigo motina, ir taip galbūt galvoja kiekviena. Šį vaizdo įrašą iš serijos apie Kunigų metus skiriame būtent joms. (03’23’’)

Video
Dėkoti Dievui už kunigus

Dėkoti Dievui už kunigus

Antrasis Kunigų metams skirtos kolekcijos vaizdo įrašas. Dėstytojas Francisco Varo primena, kad kunigai visada yra šalia laimingiausiomis ir svarbiausiomis mūsų gyvenimo akimirkomis, priartindami mus prie Dievo. (04’30’’)

Video
Kunigų metai: Opus Dei Prelato kalbos vaizdo įrašas

Kunigų metai: Opus Dei Prelato kalbos vaizdo įrašas

Benediktas XVI paskelbė metus, per kuriuos bus ypač meldžiamasi už kunigus. Šia proga pristatome naują vaizdo įrašų kolekciją apie kunigišką Dievo dovaną. Seriją pristato mons. Javier Echevarria. (05’18’’)

Video
Apaštališkoji Opus Dei veikla Jeruzalėje

Apaštališkoji Opus Dei veikla Jeruzalėje

Apaštališkoji Opus Dei veikla Šventojoje Žemėje gyvuoja nuo 1993 m. Neseniai Opus Dei nariai ir draugai su lotynų patriarchu šventė jos įkūrimo 80-metį. Šis vaizdo įrašas atskleidžia, kaip Opus Dei dvasia padeda krikščionims ir nekrikščionims tapti taikos sėjėjais Viešpaties žemėje (8’49’’).

Video
Popiežius ragina skaityti Bibliją

Popiežius ragina skaityti Bibliją

Romoje prasidėjus viso pasaulio Vyskupų Sinodui, skirtam Dievo Žodžiui, daugiau kaip 1 200 žmonių visą savaitę be pertraukos skaitė Bibliją. Popiežius pradėjo nuo Pradžios knygos. Bibliją, tarp kitų, skaitė ir mons. Javier Echevarria. Pasižiūrėkite vaizdo įrašą.

Video