A Prelátus üzenete (2017. július 7.)

Mons. Fernando Ocáriz egy portugáliai konferenciaközpontból, Enxomilból küldött üzenetet, amelyben azt kérdezi: Mit vár el ma Isten tőlünk, keresztényektől?

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2017. július 7.)

Amikor Fatimában imádkoztam, s ti velem együtt, mennyei Édesanyánk jelenlétében átgondoltam mai világunk néhány kihívását, amelyek egyszerre összetettek és izgalmasak.Mit vár el ma Isten tőlünk, keresztényektől? Azt akarja, hogy törődjünk az emberek aggodalmaival és szükségleteivel, és hogy elvigyük mindenkinek az örömhírt, annak eredeti tisztaságában és sugárzó újdonságában. Ennek a feladatnak a nagyságát mutatja két halfogás története a Tibériás tavánál, amely szintén jellemzi a keresztények utazását a történelmen keresztül. Az egyik a Mester bátorságra hívó felszólítása: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!”(Lk 5,4); a másik a szeretett tanítvány kijelentése: „Az Úr az!” (Jn 21,7). Mindkét történet a figyelmes és készséges hűségről szól, amely képessé tesz arra, hogy felismerjük Jézust.

A világ mély tengerére evezni nem azt jelenti, hogy az üzenetet vagy a szellemiséget alakítjuk az aktuális eseményekhez, mert az evangélium képes saját fényével megvilágítani minden eseményt. Inkább azt igényli mindannyiunktól, hogy lelki és szellemi képességeinkkel, szakmai tudásunkkal és élettapasztalatainkkal, valamint korlátainkkal és hibáinkkal együtt igyekezzünk azon, hogy egyre jobban együtt tudjunk működni a nagy feladatban, hogy Krisztust állítsuk minden emberi tevékenység csúcsára. Ehhez alaposan ismernünk kell ezt a kort, amelyben élünk, a dinamikáját és lehetőségeit, és a néha súlyos korlátait és igazságtalanságait is, amelyek ránehezednek. Mindenek előtt azonban személyes kapcsolatra van szükségünk Krisztussal az imádságon és a szentségeken keresztül. Így nyitottak tudunk maradni a Szentlélek működésére és szeretettel tudunk zörgetni kortársaink szívének ajtaján.

Enxomil, 2017. július 7.