Imádság Don Ernestóhoz

Imádság a magán áhítat számára

home
Opus Dei - Imádság Don Ernestóhoz

Isten szolgája

Ernesto Cofiño

IMÁDSÁG

Uram, Isteni Atyám, minden jó forrása! Te kegyelmeddel töltötted el orvos fiadat, Ernestót, hogy hűséggel szolgálja az életet, ami Benned kezdődik és amit csak Te mondhatsz magadénak. Add, hogy én is tiszteljem és védjem az élet kegyelmét, és hogy Jézus Krisztus és embertársaim iránti szeretetből nagylelkű odaadással teljesítsem mindennapi kötelességeimet. Dicsőítsd meg szolgádat Ernestót és add meg nekem közbenjárására, hogy ... (kérés). Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

VIII. Orbán pápa dekrétumaihoz híven kijelentjük, hogy nem áll szándékunkban az egyházi hivatal döntése elébe vágni, s hogy eme imádság nem a közkultusz céljából íródott.