Sa ili bez volje

Studentica pita je li licemjerna molitva koju moliš u trenutku kada ti se ne da moliti.

Recursos