Vijesti o procesu

Poslije pregleda potrebnih svjedočanstva i dokumenata o glasu svetosti i uslišanja koja se pripisuju njegovom zagovoru kardinal u Madridu je imenovao komisiju za dijecezanski proces o životu i krepostima.

Vijesti