Tema 2. Objava

Tema 2. Objava

Sažeci kršćanske vjere. Bog je htio objaviti samog sebe kao osobno Biće kroz povijest spasenja. On je podigao i usmjerio ljude da budu čuvari njegove...

Obrazovna zadaća obitelji (I)

Obrazovna zadaća obitelji (I)

Požrtvovna ljubav roditelja stvara u obitelji okruženje koje im olakšava zadaću poticanja vlastite djece na življenje ljudskih i kršćanskih krjeposti.

e-knjiga “Raditi dobro, raditi iz ljubavi”

e-knjiga “Raditi dobro, raditi iz ljubavi”

Posvećivanje svakodnevnog rada u srcu je poruke sv. Josemarije. Ipak, što znači posvetiti naš rad? Kako to činiti? Predstavljamo e-knjigu za slobodno preuzimanje sa šestnaest eseja na ovu temu.

52. Što je bio Milanski edikt?

52. Što je bio Milanski edikt?

54 pitanja i odgovora o Isusu Kristu, pripremljenih od tima katoličkih teologa sa sveučilišta Navarra. Ovo je pitanje br. 52: „Što je bio Milanski edikt?"