Tijelovo

Razmotrit ćemo zajednički dubinu ljubavi Gospodinove, koja je Njega dovela do toga da ostane skriven u sakramentalnom obliku.

Tekstovi za molitvu

Skriven u sakramentalnom obliku

Danas, na Tijelovo Corpus Christi, razmotrit ćemo zajednički dubinu ljubavi Gospodinove, koja je Njega dovela do toga da ostane

skriven u sakramentalnom obliku; kao da čujemo svojim

vlastitim ušima kako Gospodin podučava mnoštvo naroda:

Iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i

dođoše ptice te ga pozobaše. Neko pade na kamenito tlo, na

plitku zemlju. Brzo izniknu jer ne imaše duboke zemlje. Ali

kad iziđe sunce, uvenu od žege, i jer ne imaše korijena, posahnu.

Neko, opet, pade u trnje, i trnje uzraste te ga uguši.

Neko, napokon, pade na dobru zemlju i donese rod: jedno

stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk(Mt

13,3-8).

Susret s Kristom, 150

...poslanje nas kao kršćana

Dok mislimo na to, želio bih da dovedemo u svijest poslanje

nas kao kršćana, da upravimo oči na svetu Euharistiju,

na Isusa koji je prisutan među nama i koji nas je učinio svojim

udovima. Vos estis corpus Christi et membra de membro

(1 Kor 12,27), vi ste tijelo Kristovo i kao njegovi dijelovi vi

ste i među sobom dijelovi jedni drugih. Bog, naš Gospodin,

odlučio je da ostane u svetohraništu, da nas hrani i jača, da

nas pobožanstveni, da našem radu i našem zalaganju dade

djelotvornost. Isus je istodobno sijač, sjeme i plod sjemena:

Kruh vječnoga života.

On nas čeka

To čudo svete euharistije koje se stalno obnavlja pokazuje

sve znakove Isusova ponašanja. Kao savršen Bog i savršen čovjek, Gospodar neba i zemlje, On nam se nudi kao

hrana na sasvim naravan i svakodnevan način. Tako On čeka

već gotovo dvije tisuće godina na našu ljubav. To je dugo

razdoblje, a s druge strane i nije, jer gdje je ljubav, tu dani

lete.

Susret s Kristom, 151

Ne smije biti samo stvar jednoga dana

Tijelovska procesija uprisutnjuje Krista u selima i gradovima

svijeta. Ali ta prisutnost, ponavljam, ne smije biti samo

stvar jednoga dana, događaj koji se vidi a potom zaboravlja.

Taj Isusov prolazak podsjeća nas da Ga moramo naći i u našem

svakodnevnom poslu.

Tako pored toga svečanoga obilaska

na ovaj četvrtak mora postojati i tihi i jednostavni

obilazak svakodnevnoga života svakoga kršćanina, čovjeka

među ljudima, ali čovjeka koji je radostan, jer je primio vjeru

i božansko poslanje da se ponaša tako da obnovi Gospodinovu

poruku na zemlji. U našem životu ne manjkaju

pogreške, nedostatnosti i grijesi. Ali Bog je s nama i mi Mu

se moramo staviti na raspolaganje, da bi se mogao s nama

poslužiti, pada se tako nastavi njegov mimohod među stvorenjima.

Susret s Kristom, 156