Tajna za vrijeme krize

Jedna tajna. Javna tajna: svjetske krize nastaju zbog krize svetaca. Bog želi šačicu "svojih" na svakom polju ljudskog djelovanja. Tada će biti "pax Christi in regno Christi - mir Kristov u kraljevstvu Kristovom".

Tekstovi za molitvu

Jedna tajna. Javna tajna: svjetske krize nastaju zbog krize svetaca.

Bog želi šačicu "svojih" na svakom polju ljudskog djelovanja. Tada će biti "pax Christi in regno Christi - mir Kristov u kraljevstvu Kristovom".

Put, 301

Potebni su

Roditelji odgajaju u prvom redu svojim osobnim ponašanjem. ...

Time ćete najviše pridonijeti tome da od njih napravite

prave kršćane, čestite muževe i žene koji su sposobni da s otvorenošću duha svladavaju situacije koje im donosi život, koji su sposobni služiti svojim bližnjima i na svom mjestu u

društvu davati svoj doprinos za rješavanje gorućih problema

čovječanstva: onamo gdje se budu kasnije nalazili, u društvu,

donositi Kristovo svjedočanstvo.

Susret s Kristom, 28

Činitelji dobra

Što da se radi? Kako rekoh, ne idem za tim da razložim

socijalne ili političke krize ni bolesne simptome u kulturi. O

zlu govorim s gledišta kršćanske vjere: o zlu kao o uvredi

Boga. Kršćanski apostolat nije ni politički program ni kulturna

alternativa: On želi proširenje dobra, nošen je zaraznom

potrebom za ljubavlju, on želi širiti mir i radost. Iz

takva apostolata bez sumnje će za sve ljude poteći duhovna

dobra: više pravde, više razumijevanja, više međusobnog

poštovanja.

Ima mnogo duša koje nas okružuju i ne smijemo biti zapreka

na njihovu putu do vječnog spasenja. Dužnost nam je

da budemo skroz naskroz kršćani, da budemo sveti, da ne zatajimo

Boga, a ni ljude, koji od nas krš}ana očekuju primjer i

pouku.

Susret s Kristom, 124

Ljudi koji žive svoju vjeru

Ovaj naš svijet spasit će –zapamtite to-, ne oni koji nastoje uspavati duhovni život, svodeći sve na ekonomska pitanja ili materijalno dobro, već oni koji imaju vjeru u Boga i u vječnu čovjekovu sudbinu, i znaju primiti Kristovu istinu kao svjetlost vodilju za djelovanje i ponašanje. Zato jer Bog naše vjere nije daleko biće, koje indiferentno promatra ljudsku sudbinu. To je Otac koji žarko ljubi svoju djecu, Bog stvoritelj koji obiluje ljubavlju prema svojim stvorenjima. I povjerava čovjeku veliku povlasticu da može voljeti, nadilazeći tako ono kratkotrajno i prolazno.

Razgovori o Sveučilištu. Opredjeljenje za istinu (9.V.74)

Nije sve izgubljeno

Nije istina da su današnji ljudi – općenito, svi skupa –

zatvoreni i prema svemu onome ravnodušni što naučava

kršćanska vjera o sudbini i bivstvovanju čovjeka; nije istina

da čovjek našega doba misli samo na zemaljske stvari a zaboravlja

na nebo. Iako ne manjkaju u sebe zatvorene ideologije

i njihovi pobornici, nailazimo u naše doba pored

prostote na velike ideale, pored kukavičluka na junaštvo, pored

razočaranja na čežnju; ima ljudi koji sanjaju o novom

pravednijem i humanijem svijetu, a ima ljudi koji možda iz

razočaranja nad neuspjehom svojih početnih ideala bježe u

egoističan mir i ostaju robovi zablude.

Susret s Kristom, 132

Svaka generacija kršćana mora otkupiti i posvetiti

svoje vlastito vrijeme. Uz to ona mora razumijevati i dijeliti

brige svojih bližnjih, da bi im na kraju darom govora mogla

objasniti kako treba da odgovore na djelovanje Duha Svetoga

i na neprekidno razlijevanje bogatstva bo`anskog srca.

Nama kršćanima ovoga doba name}e se zadaća da svijetu u

kojem jesmo i živimo naviještamo poruku Evanđelja, koja je

stara no istodobno uvijek i nova.

Susret s Kristom, 132

Ideal je jako visok… previše?

Biti svet znači živjeti onako kako je to odredio naš Otac

na nebu. Prigovorit ćete da je to teško. Da, taj ideal jest prevelik.

Ali istodobno je lagan: leži nadohvat ruke. Kad netko

oboli, dogodi se ponekad da se ne nađe pravi lijek. Na nadnaravnom

području to nije tako; lijek je uvijek nadohvat: Isus Krist, prisutan u svetoj euharistiji. Osim toga, On nam

daje i svoju milost u drugim sakramentima koje je ustanovio.

Ponovimo riječima i djelom: Gospodine, uzdam se u te,

meni je dovoljna tvoja općenita providnost, tvoja svakodnevna

pomoć. Od Boga nemamo zašto moliti velika čudesa,

ali trebamo moliti da nam umnoži vjeru, da nam prosvijetli

razum i da nam ojača volju. Isus ostaje uvijek s nama i

uvijek se ponaša onako kao što On jest.

Čak i u trenucima kada mi svoju ograničenost dublje

osjećamo, možemo i moramo podignuti pogled k Bogu Ocu,

Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetomu, jer smo mi dionici božanskog

života. Nikada ne postoji opravdan razlog za obaziranje

unatrag (usp. Lk 9,62): Gospodin stoji na našoj strani.

Moramo biti vjerni i lojalni, okrenuti se prema svojim

dužnostima i u Isusu nalaziti ljubav i poticaj za razumijevanje

tuđih pogrešaka i svladavanje svojih vlastitih. I tako će svi

ti padovi – tvoji, moji i svih ljudi – također biti potpora za

Kristovo kraljevstvo.

Susret s Kristom, 160

Odlučiti se ljubiti Božju volju.

Treba se odlučiti. U našem životu ne mogu gorjeti one

dvije svijeće koje – kako narod kaže – svaki čovjek ima: jednu

za svetoga Mihaela, a drugu za đavla. Ðavolju svijeću

moramo ugasiti, cjelokupan naš život moramo trošiti na taj

na~in da sav izgori u služenju Gospodinu. Ako je naše zalaganje

za svetošću iskreno, a mi dostatno raspoloživi da se

prepustimo Božjoj ruci, sve će biti u redu. Jer On je uvijek

spreman darovati nam svoju milost, a naročito sada milost

novoga obraćenja, oplemenjivanje našega kršćanskog života.

Susret s Kristom, 59

Neiscrpna podrška

Obrati se Djevici – Majci, Kćeri, Zaručnici Božjoj, Majci našoj - i moli da ti zadobije od Presvetog Trojstva više milosti: milost vjere, nade, ljubavi, skrušenosti, pa kad ti se učini da puše jak vjetar u tvom životu, suh, koji može usahnuti cvjetove duše, tvoji ne bi usahli…, niti tvoje braće.

Kovačnica, 227