Sveci u svakodnevnici

Bog te ne želi istrgnuti iz tvoje sredine, niti udaljiti od svijeta ni tvog staleža, niti od tvojih plemenitih ljudskih težnji ni tvoje profesije…, no, želi da tu budeš svet!

Tekstovi za molitvu

Potrebno je od vremena do vremena ponovno

podsjetiti na to da se Isus nije obraćao nekim

povlaštenim osobama, već da je došao zato da

objavi sveobuhvatnu ljubav Božju.

Bog ljubi sve ljude i od svih njih očekuje ljubav.

Od svih – bez obzira kakve su im osobine,

kojemu staležu pripadaju, kojega su zanimanja i

kakvu službu imaju. Obični svagdašnji život nije

mala stvar: svi putovi na zemlji mogu biti povod

za susret s Kristom, koji nas zove da se s Njime

sjedinimo, da bismo na mjestu na kojem jesmo

ispunili Božji zadatak.

Susret s Kristom, 110

Bog te ne želi istrgnuti iz tvoje sredine, niti udaljiti od svijeta ni tvog staleža, niti od tvojih plemenitih ljudskih težnji ni tvoje profesije…, no, želi da tu budeš svet!

Kovačnica, 362

Velika se svetost sastoji u neprestanu ispunjavanju malih dužnosti.

Put, 817

Nema drugog puta. Ili učimo otkrivati Gospodina u svakodnevici ili ga nikad nećemo pronaći.

Razgovori, 114

Tajna svetosti

Kad bi u našu savjest bila ugravirana činjenica

da nas Bog vidi i kad bismo računali s time da se

sva naša djela, ama baš sva – u njegovom pogledu

ništa ne izmiče – dešavaju u njegovoj prisutnosti,

kako bismo li onda pomno obavljali svoj posao i

kako bismo li drugačije reagirali!

To je ta tajna svetosti o kojoj propovijedam već

mnogo godina: Sve nas je Bog pozvao da Ga

oponašamo; vas i mene je pozvao da živimo usred

svijeta i da – kao ljudi ovoga svijeta – umijemo

postaviti Krista Našega Gospodina na vrhunac svih

čestitih ljudskih djelatnosti.

Prijatelji Božji , 58

“Mnogo nas je: s Božjom pomoći možemo

svugdje stići”, komentiraju zanesenjaci.

– Stoga, zašto se plašiš? S Božjom pomoći možeš

dostići svetost, a to je važno.

Brazda, 104

Usred svijeta

Naš poziv djece Božje usred svijeta zahtijeva od nas da ne

nastojimo samo postići svoju svetost, već da zemaljske putove

pretvorimo u staze na kojima ljudi preko svih zapreka

stižu k Bogu; da mi kao obični građani sudjelujemo u vremenitim

zbivanjima, da bismo postali kvasac (usp. Mt 13,33),

koji treba oblikovati cijelo tijesto (usp. 1 Kor 5,6).

Susret s Kristom, 120

Ali ne zaboravite da nitko nije već od rođenja svet: svetac se postaje, on to postaje iz neprestanog djelovanja čovjeka i božanske milosti. Zbog toga: Ako hoćeš dosljedno živjeti kao kršćanin – a ja znam da hoćeš, iako su ti pobjede i stalno usmjeravanje našeg jadnog tijela prema višemu često teške – onda moraš s više brige paziti na male stvari, jer svetost, koju Gospodin od tebe traži može se postići samo ako se s ozbiljnošću hvatamo posla i svakodnevnih, ponajviše neznatnih dužnosti, iz ljubavi prema Bogu.

Prijatelji Božji, 7