Svećeničko društvo Svetoga Križa

Svećeničko društvo Svetoga Križa, koje trenutno ima oko 4,000 članova, je udruženje klera neodvojivo povezano s Opusom Dei. Čine ga svećenici Prelature te dugi dijecezanski svećenici i đakoni. Prelat Opusa Dei je predsjednik Društva.

Opus Dei

Svećeničko društvo Svetoga Križa i Opus Dei

Svećeničko društvo Svetoga Križa, koje trenutno ima oko 4,000 članova, je udruženje klera neodvojivo povezano s Opusom Dei. Čine ga svećenici Prelature te dugi dijecezanski svećenici i đakoni. Prelat Opusa Dei je predsjednik Društva.

Dijecezanski svećenici u Opusu Dei

Dijecezanski kler koji pripada Svećeničkom društvu Svetoga Križa traži duhovnu pomoć da bi prema duhu Opusa Dei težio svetosti kroz svoje svećenstvo. Njihovo članstvo u Svećeničkom društvu Svetoga Križa ne znači da pripadaju prezbiterijatu Prelature. Svaki je ordiniran u svojoj biskupiji i ovisi samo o svojem biskupu. Račun svog pastoralnog rada polaže samo svojem biskupu.

Kao što je slučaj s laicima koji pristupaju Prelaturi Opus Dei, tako i svećenici, da bi bili primljeni u Svećeničko društvo Svetoga Križa, trebaju imati nutarnje uvjerenje da su primili Božji poziv da svetost traže prema duhu Opusa Dei. Ovo uključuje brojne uvjete: ljubav prema vlastitoj biskupiji i jedinstvo sa svim članovima biskupijskog klera; poslušnost i poštivanje svojega biskupa; pobožnost, učenje svetih znanosti, težnja za dušama i duh žrtve; trud u promicanju zvanja; i želja da ispuni zadaće svoga svećenstva najsavršenije moguće.

Duhova pomoć koju Opus Dei daje dijecezanskim svećenicima

Duhovna pomoć koju Svećeničko društvo nudi usmjerena je promicanju svetosti u svojim članovima kroz ispunjavanje njihovih svećeničkih dužnosti. Ohrabruje svećenike da budu ujedinjeni sa svojim biskupom i da promiču očinski pristup. Ovakav tip svećeničkog udruženja Crkva preporučuje u brojnim dokumentima, uključujući i nekoliko tekstova Drugog vatikanskog koncila i Kanonskog zakona.

Posebna sredstva formacije koja primaju dijecezanski svećenici Svećeničkog društva Svetoga Križa jedanka su onima koja se nude laicima vjernicima Prelature. Zapravo, svaki svećenik sam slaže program sredstava svećeničke formacije utemeljenih kanonskim zakonom i onih koje je preporučio ili zahtjevao njegov biskup.

Duhovne i formacijske aktivnosti članova Svećeničkog društva Svetog Križa ne smetaju dužnostima koje im je povjerio njihov biskup. Koordinacija tih aktivnosti odgovornost je duhovnog ravnatelja Prelature Opusa Dei koji nema dužnost u upravljanju Prelaturom.

Znati više