Rođenje Blažene Djevice Marije

Gospa je model odgovora na Božju milost. Ako razmatramo njezin život, Gospodin će nam dati svjetlo potrebno da bismo pobožanstvenili našu svakodnevicu.

Tekstovi za molitvu

Ulazna antifona Mise kaže:

Radosna srca slavimo

Rođenje Djevice Marije,

Od koje nam dolazi Sin Pravde,

Krist naš Gospodin.

Naša majka

Naša je majka model odgovora na Božju milost. Ako razmatramo njezin život, Gospodin će nam dati svjetlo potrebno da bismo pobožanstvenili naše svakodnevno postojanje. Kroz godinu dok slavimo dane posvećene Mariji te često na druge dane, mi Kršćani možemo i trebamo razmišljati o Djevici. Ako iskoristimo takve trenutke, nastojeći razmisliti kako bi se ona držala u našim okolnostima, mirno ćemo napredovati . i na kraju ćemo biti poput nje, baš kao što i djeca nalikuju na svoju majku.

Marija, Majka Božja, živjela je u svojem mjestu neuočljivo, kao svaka druga žena.

Nauči od nje živjeti jednostavno i prirodno.

Slijediti na prvom mjestu njezinu ljubav. Ljubav ne smije ostati na osjećajima: Ona se treba sastojati od riječi; ali prije svega od djela.

Put, 499

Vrijednost je poniznosti neizmjerna. "Quia respexit humilitatem..." Hvalospjev naše Majke u kući Zaharijinoj ne veliča njezinu vjeru, ljubav i neokaljanu čistoću, već to "što (Bog) pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom".

Put, 598

Prelijepa je, čista

Teolozi su se često slično izražavali da bi nekako obuhvatili puninu te milosti, kojom vidimo da je odjevena Marija i koja se dovršava Uznesenjem na nebo. Oni kažu: Dolikovalo je, Bog je mogao tako učiniti i zato je učinio (usp. Ivan Duns Scotus, In III Sententiarum, dist. III, q. l.). To je najbolje objašnjenje za to da je Gospodin svojoj Majci od prvoga trenutka njezina bezgrešnog začeća dodijelio sve povlastice. Ona bijaše slobodna od Sotonine vlasti; ona je lijepa – tota pulchra! – čista i čestita u duši i tijelu.

Susret s Kristom, 171

Čisto srce Marijino bilo je Božjim milosrđem pretvoreno u svetost: Duh Sveti sići će na te, sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim Sinom Božjim. Marijina poniznost je plod neshvatljive i neizmjerne milosti, koja je očovječenjem druge osobe Presvetoga Trojstva poprimila oblik u krilu nevino začete, uvijek djevičanske Majke.

Prijatelji Božji, 96

Ljubi Gospu. Ona će ti pribaviti obilnu milost da ustraješ u svagdanjoj borbi.

I posve će biti obuzdane sve pokvarenosti i niskosti koje u tebi buče i vriju te svojom namirisanom truleži žele okužiti i tvoje velike ideale i one uzvišene zapovijedi što ih je sam Krist usadio u tvoje srce. - "Serviam! - Služit ću!"

Put, 493

Slijedimo njezinu ljubav

Slijediti na prvom mjestu njezinu ljubav. Ljubav ne smije ostati na osjećajima: Ona se treba sastojati od riječi; ali prije svega od djela. Djevica Marija nije samo rekla fiat, već je ona tu čvrstu i neopozivu odluku ostvarila u svakom trenutku svoga života. Tako i mi: kad nas Božja ljubav takne u srce i kad spoznamo ono što Bog hoće, onda se moramo također odlučiti da budemo vjerni i odani kako bismo tu odluku proveli u djelo. Jer neće svaki koji mi govori: “Gospodine, Gospodine!” ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca (Mt 721).

Treba slijediti njezin savršeni način u naravnome i nadnaravnome. Marija je u povijesti spasenja odabrano stvorenje, jer je Riječ tijelom postala i nastanila se među nama (Iv 1,14). Ona je bila tankoćutni svjedok i ostala je nezamijećena; nije joj se sviđalo primati pohvalu, jer njezine težnje nisu išle na vlastitu čast. Marija je prisutna kod tajni u djetinjstvu svoga Sina – možda ih smijemo nazvati normalnim tajnama – ali za vrijeme velikih čudesa i oduševljenja mnoštva Nje tu nema. Marije nema ni kad u Jeruzalemu Kristu, koji jaše na magarcu, kliču kao Kralju. No ona se opet pojavljuje pod križem kad svi pobjegoše. Njezino neupadljivo ponašanje pokazuje veličinu, dubinu i svetost njezine duše.

Vidite li tu divotu? Sveta Marija, naša životna učiteljica, pokazuje nam da poslušnost prema Bogu nije podložnost i da savjest nije pokorena, već nas ona u našoj duši vodi k tomu da otkrijemo slobodu djece Božje

Susret s Kristom, 173

Pažljivo služiti

To je bila hvala njegove Majke, njezino iskreno, puno predanje i do kraja doživljeno fiat, neka bude (Lk 1,38), koje se nije pokazalo na upadljiv način, već u skrivenoj i tihoj žrtvi svakodnevice.

Susret s Kristom, 172

Pokušajmo od Nje učiti, slijedimo njezin primjer u poslušnosti prema Bogu, u tom nenapadnom spoju služenja i vladanja. U Mariji nema ničega od onog držanja ludih djevica, koje doduše slušaju, ali bez razmišljanja. Naša draga Gospa samo osluškuje što Bog hoće, razmišlja o onome što ne razumije, pita ono što ne zna. Potom se sasvim predaje Božjoj volji: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj (Lk 1,38). Vidite li tu divotu? Sveta Marija, naša životna učiteljica, pokazuje nam da poslušnost prema Bogu nije podložnost i da savjest nije pokorena, već nas ona u našoj duši vodi k tomu da otkrijemo slobodu djece Božje (usp. Rim 8,21).

Susret s Kristom, 173