Riječi Prelata Opusa Dei

Biskup Javier Echevarría

Noticias

Danas Crkva osjeća posebnu potrebu zahvaliti Benediktu XVI za bogata i plodna naučavanja te za ponizan i velikodušan primjer službe Crkvi i svijetu.

U ovom jedinstvenom trenutku u Crkvenoj povijesti, vjernici Prelature, i svećenici i laici, mole za Benedikta XVI i njegove nakane. Ujedinjeni s Papom i cijelom Crkvom, molimo Duha Svetoga da obilno izlije svoju milost na narod Božji i pastire Crkve. Zajedno s Benediktom XVI molimo pomoć Tješitelja za izbor budućeg rimskog Poglavara.

+ biskup Javier Echevarría

Prelat Opusa Dei