"Put" mi je pokazao put

Teresa, Korea
Tako sam sretna što sam imala priliku upoznati svetog Josemariju koji nam je čvrsto pokazao „put“ prema Bogu.

Svjedočanstva

Ne mogu se sjetiti je li to bilo prije sedam ili osam godina kada sam prvi puta pročitala „Put“, knjigu koju mi je poslao Catholic Digest, katolički mjesečnik kojeg izdaje isti izdavač što je izdao „Put“ na Koreanskom. Odjednom me zaokupio sadržaj te knjige.

Iako nas u uvodu autor upućuje da čitamo jednu po jednu točku i razmatramo nad njom, nisam se mogla zaustaviti. Svaka mi je pojedina riječ pokazivala put kojim sada koračam i baš zbog toga sam shvatila da je to put kojim trebam ići. S vremena na vrijeme bi se pojavili odlomci nad kojima sam se zamislila: „oh, ovo je zaista previše, ekstremno… kako itko može živjeti ovako…!“, ali vidjela sam put kojim trebam ići bez oklijevanja i bez ispričavanja. Ne mogu ovako dobre poruke i riječi zadržati samo za sebe.

I tako sam naručila stotinu primjeraka knjige i davala je ljudima koje sam susretala, osobito pacijentima što su mi dolazili u kliniku. Također sam je dala i svojoj sestri i kada se trebao krstiti moj nećak predložila sam da mu krsno ime bude: Josemaria Escriva. Ona se složila i tako sam upoznala Josemariju zaista izbliza. Još nisam susrela ni jednog drugog Josemariju, ali očekujem to jer kartice svetog Josemarije neprestano dijelim kada ljude pozivam da postanu katolici.

Dva ili tri puta sam naručila po stotinu kopija knjige, sve sam razdijelila i nije bilo bez ploda. Prošle sam zime dala primjerak knjige jednom umirovljenom gospodinu koji je nekada davno znao odlaziti u katoličku crkvu, rekavši mu da ne čita više od jedne točke dnevno. Sljedeći put kada smo se sreli pitala sam ga je li sve pročitao najednom (misleći da se i njemu dogodilo isto što i meni). Rekao mi je da nije mogao pročitati više od jedne točke dnevno, jer te su ga se riječi duboko dojmile i dugo bi ostao razmišljajući o njima…. Također je rekao da se barem malo želi odužiti za to što sam učinila, iako je to ništa u odnosu na ono što je on primio. Tako je kupio deset primjeraka „Puta“ i poslao mi kako bi ih mogla podijeliti.

Tako sam sretna što sam imala priliku upoznati svetog Josemariju koji nam je čvrsto pokazao „put“ prema Bogu, s puno noviteta, ali opet jasno, i što sam mogla upoznati i dijeliti s drugima put približavanja Bogu… Sva slava i hvala Bogu po svetom Josemariji, sada i zauvijek.

SooGyoung Heo, Teresa

Seul, Korea