Presveto Trojstvo

Nauči davati hvalu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Nauči se gajiti posebnu pobožnost prema Presvetom Trojstvu: vjerujem u Boga Oca, vjerujem u Boga Sina, vjerujem u Boga Duha Svetog...

Tekstovi za molitvu

Nauči davati hvalu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Nauči se gajiti posebnu pobožnost prema Presvetom Trojstvu: vjerujem u Boga Oca, vjerujem u Boga Sina, vjerujem u Boga Duha Svetog; uzdam se u Boga Oca, uzdam se u Boga Sina, uzdam se u Boga Duha Svetog; ljubim Boga Oca, ljubim Boga Sina, ljubim Boga Duha Svetog. Vjerujem, uzdam se, ljubim Presveto Trojstvo.

Ova je pobožnost nužna kao jedna nadnaravna vježba duše, a izražava se

djelima srca, iako se uvijek ne pretače u riječi.

Kovačnica, 296

Bog je s tobom. U tvojoj duši u milosti, boravi Presveto Trojstvo.

Prema tome, ti, unatoč svojoj bijedi, možeš i moraš voditi neprestani razgovor

s Gospodinom.

Kovačnica, 261

Na početku su bile jednostavne, lijepe, jasne molitve, koje smo učili kao djeca i koje nikada ne želimo zapostaviti. Sada molitva, koja je počela dječje naivno, teče kao široka, mirna i sigurna rijeka; ona slijedi tragove prijateljstva s onim koji je rekao: Ja sam put(Iv 14,6). Ako Krista tako ljubimo, ako se svetom odvažnošću sklanjamo u otvorenu ranu na njegovim prsima koju mu je zadalo koplje, onda će se ispuniti Učiteljevo obećanje: Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti (Iv 14,23).

Srce onda ne može više drugačije nego da poznaje i zaziva svaku pojedinu od tri božanske Osobe. To je za dušu kao novo otkriće u nadnaravnom životu, a kao što malo dijete malo po malo otkriva svijet. Duša ljubazno razgovara s Ocem, Sinom i Duhom Svetim; ona se rado podvrgava djelovanju Tješitelja koji daje život i koji bez naše zasluge u nas ulazi i poklanja nam nadnaravne darove milosti i kreposti.

Prijatelji Božji, 306

Bog Otac

Djeca. Nastoje se dobro vladati u prisutnosti roditelja.

Kraljevska djeca. Kako nastoje pred svojim ocem, kraljem, sačuvati kraljevsko dostojanstvo!

A ti? Ne znaš li, da uvijek stojiš pred velikim Kra-ljem, svojim Bogom Ocem?

Put, 265

Isus Krist

Isus je Put, On je Posrednik; u Njemu je sve; bez Njega

ništa. U Kristu i njegovom naukom poučeni usuđujemo se

nazvati Svemogućega Oče naš. On koji je stvorio nebo i

zemlju jest taj Otac pun ljubavi koji na to čeka da se mi opet

vratimo k Njemu, svaki pojedini kao jedan novi i stalni izgubljeni

sin.

Susret s Kristom, 91

Duh Sveti

Često se uteci Duhu Svetom, tom Velikom Neznancu koji te treba posvetiti.

Ne zaboravi da si hram Božji. Tješitelj boravi usred tvoje duše: osluškuj njegova nadahnuća i poslušno im se odazivaj.

Put, 57

Nemoj samo govoriti Tješitelju, slušaj ga!

U svojoj molitvi, shvati da te tvoje djetinjstvo, u kojem si otkrio dubinu sinovstva Božjeg, ispunilo sinovskom ljubavlju prema Ocu; promisli da si, još prije, preko Marije došao k Isusu, kojega štuješ kao prijatelj, brat, kao njegov zaljubljenik kakav već jesi…

Zatim, primivši ovaj savjet, shvatio si da je, sve do sada, Duh Sveti boravio u tvojoj duši kako bi je posvetio…ali nisi “zgrabio” istinu njegove prisutnosti. Neophodna je bila ova sugestija: sada zapažaš Ljubav u sebi; i želiš biti s Njim, biti mu prijatelj, s povjerenjem…, olakšati mu posao čišćenja, kidanja, oduševljavanja…

Neću to znati!, mislio si. – Slušaj ga, ponavljam ti. On će te osnažiti, sve će On učiniti, ako ti to želiš…, a naravno da želiš!

Moli ga: Božanski Goste, Učitelju, Svjetlosti, Vođo, Ljubavi: daj da te znadem častiti, i slušati tvoje pouke, i oduševiti se, i slijediti te i ljubiti.

Kovačnica, 430

Naša Gospa

Pohodi često tri Osobe, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. A da bi stigao do Preblaženog Trojstva, uputi se preko Marije.

Kovačnica, 543

Kako ljudima godi kad im se spomene da su u rodu s nekim poznatim književnikom, političarem ili crkvenim dostojanstvenikom. I ti radosno zapjevaj pred Bezgrešnom: Zdravo Marijo, kćerko Boga Oca; zdravo Marijo, Majko Boga Sina; zdravo Marijo, zaručnice Boga Duha Svetoga; samo je Bog veći od tebe!

Put, 496