Presveto Srce Isusovo

Isus na križu, njegovo srce probodeno je zbog ljubavi prema ljudima: to je jasan odgovor – riječi su ovdje suvišne – na pitanje o vrijednosti stvari i osoba.

Tekstovi za molitvu

"Srce Isusovo" (detalj),  Federica Laorge, Svetište Torreciudada (Huesca, Španjolska)

Neizmjerno blago

U srcu svoga Sina darovao nam je Bog Otac infinitos dilectionis

thesauros (zborna na blagdan presvetog Srca Isusova),

neizmjerno blago ljubavi, milosr|a i pažnje. Ako

želimo sigurno znati da nas Bog ljubi – ne samo da uslišava

naše molitve, nego ih ispunjava prije nego što su izrečene

dostaje da slijedimo misli svetoga Pavla: On koji čak nije

poštedio vlastitog Sina, već ga predao za sve nas, kako nam

nam neće dati sve ostalo s njime? (Rim 8,32).

Susret s Kristom 162

Riječi su ovdje suvišne

Isus na križu, njegovo srce probodeno je zbog ljubavi

prema ljudima: to je jasan odgovor – riječi su ovdje suvišne

– na pitanje o vrijednosti stvari i osoba. Ljudi, njihov život i

njihova sreća, toliko su vrijedni da se sam Sin Božji predaje

da ih otkupi, da ih pročisti, da ih podigne: Tko neće ljubiti to

probodeno srce? upitala je jedna duša molitve: Tko ne bi ljubav

ljubavlju uzvratio? Tko ne bi prigrlio tako čisto srce?

Mi, koji smo od mesa, mi ćemo ljubav uzvratiti ljubavlju, mi

ćemo prigrliti našeg ranjenika, kojemu su bezbožnici proboli

ruke, noge, prsa i srce. Molimo se zato da On s lancima

svoje ljubavi poveže naše srce, da ga kopljem probode, jer je

još uvijek kruto i nepokorno.

Ljudi koji ljube uvijek su se Isusu obra}ali takvim mislima,

osjećajima i poklicima. Međutim, da bismo taj jezik razumjeli

i zaista shvatili što je ljudsko srce, a što je Kristovo

Srce i Božja ljubav, moramo vjerovati i biti ponizni. U vjeri i

poniznosti ostavo nam je sveti Augustin glasovite riječi: Gospodine,

ti si nas stvorio da budemo tvoji i naše je srce nemirno

dok se ne smiri u tebi.

Susret s Kristom 165

On dade dobro srce

Na današnji blagdan trebamo moliti Gospodina da nam

On dade dobro srce, srce kadro suosjećati s tuđom nevoljom,

koje zna da se patnja, koja čovjeka prati u životu na zemlji i

često mnoge duše uznemiruje, može ublažiti jedino ljubavlju

i naklonošću. Sve ostale utjehe donose možda kratak zaborav,

a nakon toga slijedi ogorčenost i očaj.

Sav Zakon sabrati u tu dvostruku zapovijed

Kada želimo nekomu drugomu pomoći, moramo ljubiti

ljubavlju koja je – još jednom ponavljam – razumijevanje i

predanje, naklonost i svjesna poniznost. Tako }emo shvatiti

zašto je Gospodin `žlio sav Zakon sabrati u tu dvostruku zapovijed,

koja je ustvari samo jedna jedina: od sveg srca ljubav

prema Bogu i bližnjemu.

Susret s Kristom 167

Živjeti u Srcu Isusovu i s Njim se usko povezati znači

stoga postati Božje prebivalište. Tko mene ljubi, njega će

ljubiti Otac moj (Iv 14,21), rekao je Gospodin. Krist i Otac u

Duhu Svetom dolaze u dušu i borave u njoj.

Naš će se način života promijeniti

Kad shvatimo pa makar i samo ponešto od te osnove, naš

će se način života promijeniti. Osjetit ćemo glad za Bogom i

usvojit ćemo riječi iz psalma: O Božje, ti si Bog moj: gorljivo

tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao

zemlja suha (usp. Ps 62,2). A Isus, koji je u nama tu čežnju

zapalio, dolazi nam ususret i govori: Ako je tko žedan, neka

dođe k meni.

Osvježenje i snaga

On nam daje svoje Srce da mi tamo nađemo naše osvježenje i našu snagu. Ako prihvatimo njegov zov, ustvrdit ćemo da su istinite njegove riječi: mi ćemo još više osjetiti glad i žeđ, sve do želje da Bog utemeljiu našem srcu mjesto za svoj počinak i da nam nikada više ne uskrati svoju toplinu i svoje svjetlo.

Susret s Kristom 170

Homilija održana 17. svibnja 1966.,

blagdan presvetog Srca Isusova