Povijest

Opus Dei je utemeljen 1928. godine u Španjolskoj. Prisutan je u 68 zemalja.

Povijest
Opus Dei - Povijest Sveti Josemaria sa studentima koji su ga slijedili u počecima.

1928. 2. listopada Josemaría Escrivá de Balaguer, za vrijeme duhovnih vježbi u Madridu, Božjim nadahnućem utemeljuje Opus Dei.

1930. 14. veljače u Madridu, dok je služio misu, Bog daje shvatiti svetom Josemariji da je Opus Dei namijenjen i za žene.

1933. Otvara se prvi centar Opusa Dei, Academia DYA, za studente Prava i Arhitekture.

1936. Španjolski građanski rat, širi se progon crkve i Josemaría Escrivá prinuđen je

sklanjati se po raznim mjestima. Takve okolnosti prisilile su ga da trenutno zaustavi projekte da proširi apostolsko djelovanje Opusa Dei u druge zemlje.

1939. Josemaría Escrivá vraća se u Madrid. Širenje Opusa Dei u druge španjolske gradove.

Početak Drugog svjetskog rata sprječava širenje u druge zemlje.

1941. 19. ožujka madridski biskup, Leopoldo Eijo Garay, dodjeljuje prvo biskupijsko odobrenje za Opus Dei.

1943. 14. veljače za vrijeme mise, Gospodin daje vidjeti svetom Josemariji Escrivá pravno rješenje koje omogućava svećeničko ređenje u Opusu Dei: Svećeničko društvo Svetoga Križa.

1944. 25. lipnja madridski biskup zaređuje tri pripadnika Opusa Dei: Álvaro del Portillo, José María Hernández de Garnica i José Luis Múzquiz.

1946. Utemeljitelj Opusa Dei seli se u Rim. U narednim godinama putuje iz Rima po cijeloj Europi da bi pripremio početak osnivanja i rada Opusa Dei u raznim zemljama.

1947. 24. veljače Sveta stolica dodjeljuje prvo papinsko odobrenje.

1950. 16. lipnja Pio XII dodjeljuje definitivno odobrenje Opusu Dei. To odobrenje omogućava da oženjeni budu primljeni u Opus Dei i da se svjetovni kler upiše u Svećeničko društvo Svetog Križa.

1969. Izvanredni opći kongres Opusa Dei u Rimu, s ciljem izučavanja preobrazbe u osobnu prelaturu, pravni oblik predviđen na II Vatikanskom koncilu i koji se činio prikladnim za pastoralni fenomen Opusa Dei.

1970-1975. Utemeljitelj Opusa Dei poduzima više putovanja po Europi i Americi svrhu davanja kršćanske kateheze.

1975. 26. lipnja: Josemaría Escrivá umire u Rimu. U tom trenutku Opus Dei ima 60.000 vjernika. 15. rujna: Álvaro del Portillo izabran je za nasljednika utemeljitelja Opusa Dei.

1982. 28. studenog papa Ivan Pavao II uspostavlja Opus Dei kao osobnu Prelaturu i imenuje prelatom Álvara del Portillo.

1991. 6. siječnja Ivan Pavao II zaređuje za biskupa Prečasnog Álvaro del Portillo, prelata Opusa Dei.

1992. 17. svibnja proglašen blaženim Josemaría Escrivá, na Trgu Svetog Petra u Rimu.

1994. 23. ožujka umire u Rimu Prečasni Álvaro del Portillo kada je imao 80 godina. 20. travnja: Ivan Pavao II imenuje Javiera Echevarría prelatom Opusa Dei, potvrđujući tako rezultat izbora Općeg izbornog kongresa održanog u Rimu.

1995. 6. siječnja prečasni Echevarría prima od Ivana Pavla II biskupsko ređenje.

2002. 6. listopada Papa Ivan Pavao II proglašava svetim Josemariju Escrivá na Trgu Svetog Petra u Rimu.

Datum početka stalnog rada Opusa Dei u raznim zemljama 

1945 Portugal

1946. Italija i Velika Britanija

1947. Francuska i Irska

1949. Meksiko i SAD

1950. Čile i Argentina

1951. Kolumbija i Venezuela

1952. Njemačka

1953. Gvatemala i Peru

1954. Ekvador

1956.Urugvaj i Švicarska

1957. Brazil, Austrija i Kanada

1958. Japan, Kenija i Salvador

1959. Kostarika

1960. Nizozemska

1962. Paragvaj

1963. Australija

1964. Filipini

1965. Belgija i Nigerija

1969. Portoriko

1978. Bolivija

1980. Kongo, Obala Bjelokosti i Honduras

1981. Hong Kong

1982. Singapur, Trinidad i Tobago

1984. Švedska

1985. Tajvan

1987. Finska

1988. Kamerun i Dominikanska Republika

1989. Makao, Novi Zeland i Poljska

1990. Mađarska i Češka Republika

1992. Nikaragva

1993. Indija i Izrael

1994. Litva

1996. Estonija, Slovačka, Libanon, Panama i Uganda

1997. Kazahstan

1998. Južna Afrika

2003. Slovenija i Hrvatska

2004. Letonija

2007. Rusija 

2009. Rumunjska, Koreja i Indonezija

2011. Šri Lanka