Posao za oboje

I., Poljska
Sada smo oboje dobili posao. Hvala ti, Oče!

Favores por su intercesión

Molila sam se za posao za svoga muža i za sebe jer smo oboje već neko vrijeme bili nezaposleni. Sada smo oboje dobili posao. Hvala ti, Oče!