Papin apostolski pohod u Egiptu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 3. svibnja 2017.

Od Pape

"Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas vam želim govoriti o apostolskom putovanju koje me, uz Božju pomoć, proteklih dana odvelo Egipat. Poduzeo sam putovanje u tu zemlju nakon četiri poziva: Predsjednika Republike, Njegove Svetosti koptsko-pravoslavnog patrijarha, velikog imama Al-Azhara i koptsko-katoličkog patrijarha. Zahvaljujem svakome od njih na, doista toplom, gostoprimstvu koje mi je ukazano. Zahvaljujem također cijelom egipatskom narodu na sudjelovanju i ljubavi kojim su doživjeli taj pohod nasljednika svetoga Petra."

Pročitajte do kraja na sljedećem linku: http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=18988...