Obrazovati budućnost

George ima 29 godina. Trenutno specijalizira turizam. Zahvalan je na svemu što mu pomaže poboljšati njegovo znanje.

Socijalne inicijative

Projekt će se odvijati u gradovima Sveti Toma i Santana. Sestre Kćeri milosrđa prisutne su na otoku Sveti Toma i Prinsipe već pedeset godina. Kada su stigle na otok, stanje je bilo obećavajuće: bilo je puno stranih ulagača i puno prilika za lokalno stanovništvo. Od neovisnosti, otok je prošao kroz tešku recesiju usred manjka ulagača u nove inicijative ili u postojeće socijalne, industrijske ili komercijalne projekte.

Ovakva je situacija dovela do velike nestabilnosti u zemlji. Nekoliko ekonomskih sektora za koje se mislilo da će omogućiti zapošljavanje, a najvažniji su primjerice industrija kave, sada se čini kao da nemaju daljnjeg potencijala. Većina se dobara uvozi, izuzev ponekih agrikulturnih proizvoda poput tropskog voća i ribe. Populacija ubrzano stari, mladi nemaju motivaciju za ostati te odlaze s otoka i u inozemstvu nastavljaju studij, u Europi ili Angoli.

Projekt se sastoji od tri inicijative:

1. "Kvalitetno učenje" Odvija se u gradu Sao Tome i uključuje podučavanje 50 učitelja i petero ljudi od članova osoblja samih centara za obuku koje vode sestre Kćeri milosrđa;

2. “Još jedna knjiga… kako bi više maštali." Odvija se u gradu Sao Tome te promiče obrazovnu potporu i hranu za otprilike 540 djece;

3. "Prozor u svijet." Odvija se u gradu Santana i omogućava obuku za računalo za oko 120 učenika i 400 mladih.

Više o Harambee