Kardinal Arborellus: 400 godina nakon uvođenja smrtne kazne za švedske katolike, brojke im se povećavaju

Švedska je zemlja sa problematičnom poviješu što se tiče religije. Nakon protestantske reformacije, katolici su bili suočeni sa smrtnom kaznom. Međutim, Švedska je 2000. godine je konačno prepoznala katoličanstvo kao religiju te je čak ugostila Papu Franju 2014.godine.

Ostale vijesti

Anders Arborelius, Stockholmski nadbiskup

„Prije 400 godina uvedena je smrtna presuda za katoliku koji su živjeli u Švedskoj, ali se, uz Božju pomoć, mnogo toga promijenilo. Katolička crkva je priznata 2000.godine te se joj dana jednaka prava i mogućnosti kao drugima.“

Trenutno u državi živi oko 117 000 registriranih katolika u sekularnoj državi koja broji skoro 10 milijuna stanovnika. Međutim, švedski kardinal uvjerava da se ta brojka i dalje povećava, prvenstveno radi priljeva imigranata. Dodatno, iako mnogi nisu rođeni u Švedskoj, njihovo potomstvo je te se putem njih također Crkva obnavlja.

Anders Arborelius, Stockholmski nadbiskup

„Švedski katolici su postali manjina u vlastitoj Crkvi. Potomci imigranata su postupno prisvojili kulturna obilježja te se na taj način u potpunosti asimilirali. Na temelju toga može se reći da Katolička Crkva postaje sve veći dio švedskog društva. Moramo graditi nve crkve iz razloga to što se broj katolika povećava. To nam daje nadu jer je Švedska jedna jako sekularizirana država. Naravno treba uzeti u obzir i ljude koji su izgubili vjeru te one koji su napustili Crkvu, ali kad se sve uzme u obzir Katolička zajednica ipak neprestano raste što je poprilično rijetko u današnjoj Europi.“

Baš kada je Papaotputovao u Švedsku, a kardinal sudjelovao u konzistoriju, mnogi vođe luteranske crkve su također došli, iz razloga kako je naveo. Jer i oni osjećaju da je on ujedno i njihov kardinal. S novim položajem nada se da će katolici imati više mogućnosti diljem zemlje.

Anders Arborelius, Stockholmski nadbiskup

„U Švedskoj je bitno što je luteranska crkva najveća. Mogu slobodno reći da su ostale crkve i denuminacije u Švedskoj željne zajedno raditi u Nacionalnom Odboru Crkava. Znamo da smo prošli kroz stoljeća progona i da se neki katolici još uvijek osjećaju kao građani drugog reda upravo iz razloga jer se ne osjećaju prihvaćenima. Naša uloga u društvu postupno jača i možda će moje imenovanje na položaj kardinala pomoći da se ljudi osjećaju upravo kao to što jesu, dio društva.“

Da li će biti više prihvaćeni u društvu ili ne, činjenica je da će imenovanje Andersa Arboreliusa na položaj kardinala sigurno postati događajem koji će ostati zapamćen u švedskoj povijesti.