Jedinstvo kršćana - kako mogu pomoći?

Crkva svoje vjernike moli za intenzivniju molitvu za jedinstvo tijekom Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, u tjednu od 18. do 25.01., završno sa svetkovinom svetoga Pavla.

Tekstovi za molitvu

Crkva svoje vjernike moli za intenzivniju molitvu za jedinstvo tijekom Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, u tjednu od 18. do 25.01., završno sa svetkovinom svetoga Pavla.

8 dana = 8 molitava

Svakog dana mi izmoli jednu molitvu na ovu nakanu: da svi mi katolici budemo vjerni, da se odlučimo boriti za svetost.

Ekumenski susret za jedinstvo kršćana, 25.siječanj, 2010., Rim

- To je i logično!, što drugo možemo željeti za one koje volimo, za one koji su s nama vezani snažnim vezama vjere?

Kovačnica, 925

<1>

Jedno srce i jedna duša

Moli Boga da u Svetoj Crkvi, našoj Majci, srca sviju, kao u prvim kršćanskim vremenima, budu jedno srce, kako bi se na kraju vjekova uistinu ispunile riječi Pisma: “Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una” – mnoštvo vjernika bilo je jednog srca i jedne duše.

- Ozbiljno ti govorim: ne daj da se poradi tebe povrijedi ovo sveto jedinstvo. Za ovo se moli!

Kovačnica, 632

<2>

Povećati srce, otvoriti ga svim ljudima

Čitavom svojom snagom slavim Rim Petra i Pavla, okupanog u krvi mučenika, središta iz kojeg su toliki otišli u svijet pronositi spasiteljsku Kristovu riječ. Biti rimski ne znači biti ni na koji način provincijski, već radije autentično ekumenski. To označava želju za povećanjem srca, otvaranje svim ljudima s otkupiteljskim Kristovim ciljem, koji svakoga traži, jer On je svakoga prvi volio.

Ljubiti Crkvu, 11

Freska svetog Petra i Pavla

<3>

Jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga

Dopustite da počnem podsjećajući vas na nešto što nam govori sveti Ciprijan: Univerzalna su Crkva ljudi koji svoje jedinstvo izvlače iz jedinstva Oca, Sina i Duha Svetoga.

Ljubiti Crkvu, 17

<4>

Zasititi život vrlinom ljubavi

Izljevi Duha Svetoga, koji nas poistovjećuje s Kristom, dovode nas do spoznaje da smo djeca Božja. Tješitelj, koji je sam Ljubav, uči nas da na toj kreposti osnujemo cijeli naš život; i consummati in unum (Iv 17,23), i u potpunom jedinstvu s Kristom možemo među ljudima biti ono što sveti Augustin tvrdi o euharistiji: znak jedinstva, savez ljubavi.

Susret s Kristom, 87

Isusova je riječ: "I ja vam kažem: Ištite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se!"

Moraš moliti! U kojem bi ti svagdanjem pothvatu netko mogao dati veće jamstvo da ćeš uspjeti?

Put, 96

Sveti Josemaría s prijateljima na Sveučilištu Navarra. Pamplona. 1967.

<5>

Općinstvo svetih

Nosim svaki dan u srcu, u glavi i na usnama uzdah: Rim!“

Lakše ćeš ispunjavati svoju dužnost kad pomisliš na pomoć koju ti pružaju tvoja braća i na pomoć koju im uskraćuješ ako nisi vjeran.

Put, 549

Za toliko povijesnih događaja, oko kojih se sotona uporno trudi ne bi li se ponovili, učinilo mi se veoma pogođeno ono tvoje objašnjenje o vjernosti: „Nosim svaki dan u srcu, u glavi i na usnama uzdah: Rim!“

Brazda, 344

<6>

Jedinstvo i raznolikost

Začudio si se kad sam odobrio tvoje apostolsko djelovanje, premda je bilo neobično. I rekao sam ti: jedinstvo i raznolikost!

Morali biste biti tako raznoliki kao sveci u nebu, jer svaki od njih ima svoje posebne i osobne crte, a isto tako slični jedan drugome kao sveci, koji to ne bi bili da svaki od njih nije postao drugim Kristom.

Put, 947

<7>

Ljubav prema rimskom Poglavaru treba u nama biti slatka strast, jer u njemu vidimo Krista.

Vjernost

Crkva je po svojoj konstituciji apostolska. Ona koja zaista jest i naziva se Katolička, treba stajati kao jedna i u isto vrijeme s pridjevima jedina, sveta i apostolska. Na taj način, Crkva je jedna, s jasnim i savršenim jedinstvom cijeloga svijeta i svih nacija, s onim jedinstvom čiji je princip, korijen i nepogrješivo porijeklo vrhovni autoritet i najizvrsnije prvenstvo blaženog Petra, prvaka među apostolima, i njegovih nasljednika na Rimskoj Stolici. I ne postoji nikakva druga Katolička Crkva osim ove koja, izgrađena na jednom Petru, izrasta na jedinstvu vjere i ljubavi u jedno jedinstveno tijelo, kompaktno i cjelovito.

Kada izričitom odanosti pokazujemo svoje jedinstvo s Papom, što je zapravo jedinstvo s Petrom, pomažemo učiniti apostolski kontinuitet lakše uočljivim očima sviju. Ljubav prema rimskom Poglavaru treba u nama biti slatka strast, jer u njemu vidimo Krista. Ako u molitvi razgovaramo s Gospodinom, napredovat ćemo jasnog pogleda koji će nam omogućiti da primimo djelovanje Duha Svetoga, čak i po pitanju događaja koje ne razumijemo ili koji nas čine tužnima.

Ljubiti Crkvu, 13

<8>

Odijeljeni od mene ne možete učiniti ništa

Kakve prekrasne riječi koristi naš Gospodin kako bi izrazio ovu doktrinu! Navodi riječi i slike kako bi mi shvatili, kako bi ova strast za jedinstvom ostala urezana u naše duše. „Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa“ (Iv, 15:1-5)

Ljubiti Crkvu

Trebamo ojačati duh bratstva koji je bio toliko jak kod prvih kršćana