Unha axuda na vocacion sacerdotal
A axuda espiritual fomenta as virtudes sacerdotais.