Unha axuda na vocacion sacerdotal

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz ofrece aos seus socios e aos clérigos que participan das súas actividades uns medios espirituais para soster e apoiar a vida interior, a formación doctrinal e pastoral, e a unión fraterna entre os sacerdotes.

home
A axuda espiritual fomenta as virtudes sacerdotais.

Ou Opus Dei proporciona aos seus fieis a formación adecuada para que desenvolvan -cada un non seu propio lugar na Igrexa e non mundo- unha actividade apostólica multiforme, promovendo á súa ao redor ou ideal dá chamada universal á santidade.

De maneira análoga, a Sociedade Sacerdotal dá Santa Cruz ofrece aos seus socios e aos clérigos que participan dás súas actividades uns medios espirituais para soster e apoiar a vida interior, a formación doctrinal e pastoral, e a unión fraterna entre vos sacerdotes.

Precisamente aí está a misión dá asociación: un traballo sacerdotal cheo de comprensión, de amor, de espírito de servizo en favor dá Igrexa e de cada diocese en particular; unha axuda aos presbíteros diocesanos, por quen ou Señor quixo que ou Opus Dei senta unha especial solicitude.

Esta axuda espiritual fomenta as virtudes sacerdotais, como a caridade pastoral, que é entrega e celo polas almas (cfr. Decreto Presbyterorum Ordinis, nn. 14-17; Beato Xoán Paulo II, Ex. ap. Pastores dabo vobis, nn. 15, 20-24), a piedade, a ciencia, ou interese polos apostolados diocesanos, ou amor e veneración ao Ordinario do lugar, a preocupación polas vocacións e polo seminario. De modo particular, aviva a práctica dunha fraternidade fonda cos demais sacerdotes, que leva a promover activamente a máxima unidade en todo ou presbiterio diocesano.

San Xosemaría procurou, tamén coa súa predicación, espertar en todos vos cristiáns a responsabilidade de cooperar para que aumenten as vocacións sacerdotais. Ou empeño por suscitar vocacións corresponde a todo ou pobo de Deus e, de maneira especial, aos bispos e aos sacerdotes. Por tanto, este importante aspecto aparece non primeiro plano dá formación dous socios dá Sociedade Sacerdotal dá Santa Cruz, tendo en conta as indicacións dous Ordinarios diocesanos. Ou primeiro é a oración: Rogade, por tanto, ao señor dá mies que envíe obreiros ao seu mies (Mt 9, 38).