Que relación ten o Opus Dei con outras institucións da Igrexa?

O Opus Dei existe exclusivamente para servir á Igrexa

Cuestións frecuentes

A Prelatura do Opus Dei coma tal e cada un dos seus fieis en particular esfórzanse por vivir en plena comunión co Papa, cos bispos, cos sacerdotes, cos relixiosos e con todas as realidades eclesiais. O Fundador da Obra lembrou sempre que o Opus Dei existe exclusivamente para servir á Igrexa, e que os fieis da Prelatura han de seren fermento de unidade.