Que características tén concretamente a prelatura persoal do Opus Dei?

Cuestións frecuentes

O Opus Dei é unha prelatura persoal de ámbito internacional, composta por un Prelado, por un clero propio e por fieis (homes e mulleres). Os sacerdotes da Prelatura proveñen dos membros laicos. Seglares e cregos cooperan orgánicamente na misión de difundir o ideal da santidade en medio do mundo e de promover, en particular, a santificación do traballo.