Os cristiáns non católicos ou os non cristiáns, poden pertencer á Prelatura?

Os cooperadores rezan polo Opus Dei e colaboran, co seu traballo e coas súas esmolas, nos labores educativos e asistenciais promovidos por fieis da Prelatura...

Cuestións frecuentes

Os cristiáns non católicos e as persoas doutras relixións non poden pertencer á Prelatura, pero poden cooperar co Opus Dei se o desexan. Os cooperadores rezan polo Opus Dei e colaboran, co seu traballo e coas súas esmolas, nos labores educativos e asistenciais promovidos por fieis da Prelatura en todo o mundo. Actualmente, son cooperadores do Opus Dei cristiáns ortodoxos, anglicanos, luteranos, e tamén xudeus, musulmáns, budistas e persoas que non profesan relixión ningunha.