O Opus Dei, diríxese por igual a homes e mulleres?

Cuestións frecuentes

Homes e mulleres posúen a mesma dignidade de fillos de Deus, e están igualmente chamados á santidade heroica en virtude do bautismo. As mulleres e os varóns da prelatura viven o mesmo espíritu, promoven apostolados similares, exercen todas as profesións honradas, procuran igualmente santificar o traballo e a vida de familia. Ademais, os fieis laicos do Opus Dei, homes e mulleres, desenvolven idé