En que consiste a preparación previa á incorporación ao Opus Dei?

 

Cuestións frecuentes

Normalmente, a petición de admisión á Prelatura vai precedida dun tempo de asistencia regular a medios de formación (retiros, clases, dirección espiritual) que permite coñecer con fondura o Opus Dei. Recoméndase tamén o exercicio estable das prácticas cristiáns que os fieis da Prelatura comprométense a vivir, como a frecuencia de sacramentos, a oración, o apostolado e, en xeral, o esforzo humilde e constante por adquirir as virtudes.