A intuición úsase cando o razoamento non dá solucións

Este experto considera que a experiencia xoga un papel importante á hora de fiarse de presentimentos

Do Opus Dei

Miguel Ángel Ariño, profesor de Análise de Decisións do IESE Business School , da Escola de Negocios da Universidade de Navarra , ofreceu onte unha conferencia no colexio maior A Estila sobre o papel da intuición na toma de decisións dos directivos.

-¿No mundo actual, onde todo parece controlado,sorprende que a intuición sexa un valor?

-A intuición úsase moito máis do que pensamos nas decisións empresariais. O que ocorre é que o recomendable é utilizar o razoamento e analizar as alternativas antes de tomar unha decisión. Pero, non sempre estas análises ofrecen a mellor alternativa. Aí emprégase a intuición, que pode ser un modo estúpido ou xustificado de tomar decisións.

-¿A intuición está controlada?

-A intuición úsase cando o razoamento ou nós non damos máis de si. Temos que controlar cando nos podemos fiar da intuición. Hai persoas que teñen unha mellor capacidade intuitiva: un médico que ao ver ao paciente sabe o que ocorre ou un comercial que ten claro quen será un bo cliente.

-¿Iso é experiencia?

-Por suposto. A que xorde das persoas que din creo que debemos facer isto ou aquilo ou non ten moita credibilidade.

-¿Que ocorre cando o resultado dunha decisión tomada por intuición acaba en fracaso?

-As decisións non se deben tomar alegremente. Cando unha decisión se basea na intuición movida pola sospeita de que algo funcionará, o que se debe facer é pola en práctica con experimentos de baixo custo. Cando Honda entra no mercado de Estados Unidos, os estudos dicían que non había mercado e decidiron investir unha pequena cantidade.

-¿Fáltanos intuición para saír da crise?

-É unha situación complicada na que os economistas apostan por unha ou outra solución. Uns consideran que o Estado ten que gastar e outros que hai que recortar. Este é o tipo de exemplo no que o razoamento non dá unha solución óptima e, xa que logo, hai que seguir intuicións. O que pasa é que na económica non se poden facer experimentos sen máis e non puidemos experimentar situacións como esta.

-Afortunadamente.

-Afortunadamente. Aínda que ten parecidos coa do 29 e coa década dos 30. Co cal é difícil saber que facer e, xa que logo, hai bandazos e os mercados están tolos.Miguel Ángel Ariño Profesor de Análise de decisións