Archive: Toni Zweifel

There is 1 result for "Toni Zweifel"
Toni Zweifel

Toni Zweifel

Toni Zweifel, nacido o 15 de febreiro de 1938 en Verona, era fillo dun empresario suízo. Fixo a carreira de enxeñeiro industrial na Escola Politécnica (ETH) de Zürich, onde rematou os estudios en 1962.

Toni Zweifel