Archive

There are 397 results
Carta do Prelado (agosto de 2015)

Carta do Prelado (agosto de 2015)

O Prelado repasa algunhas das festas litúrxicas do mes de agosto e, con ocasión do Ano mariano pola familia que se vive no Opus Dei, realiza algunhas consideracións sobre o papel dos pais na educación afectiva dos fillos.

Solidariedade vocacional e remunerada

Solidariedade vocacional e remunerada

Tres viguesas atopan emprego tras reorientar os seus obxectivos laborais e centralos nas súas inquietudes benéficas. O traballo con persoas en risco de exclusión completa as súas esixencias.

Do Opus Dei
Nas periferias de Galicia

Nas periferias de Galicia

Tere Martínez, profesional xubilada de Vigo, leva varios anos axudando a moitas persoas que pasan dificultades por soidade, enfermidade, escasez de recursos, estudios ou exclusión social, en diversas cidades de Galicia. Comprobou que tamén no mundo desenvolto, moi cerca de nós, hai persoas con necesidades importantes que entre todos podemos resolver. Así naceu Asdegal, onde hoxe colaboran máis de 400 voluntarios.

Do Opus Dei
Carta do Prelado (xuño de 2015)

Carta do Prelado (xuño de 2015)

O Prelado continúa as súas reflexións sobre a vida familiar. Neste mes, detense na consideración do coidado material do fogar e do bo clima en familia, onde é posible "un auténtico diálogo contemplativo"