Archive

There are 397 results
Palabras do Prelado do Opus Dei

Palabras do Prelado do Opus Dei

Mons. Xavier Echevarría agradece a Bieito XVI "o seu rico e fecundo Maxisterio, e tamén o seu exemplo humilde e xeneroso de servizo á Igrexa e ao mundo".

Do Opus Dei

Carta do Prelado (febreiro 2013)

Ao facerse home, o Fillo de Deus asumiu unha natureza humana perfecta. Nesta carta, o Prelado convida a coñecer, tratar e amar á Santísima Humanidade de Xesucristo durante a súa vida pública, seguindo os relatos evangélicos.

Carta do Prelado (xaneiro 2013)

Xesucristo é Deus e home verdadeiro. Este é o tema da carta do Prelado no mes de xaneiro, que trata da encarnación do Fillo de Deus nas entrañas virxinais de María Santísima, por obra do Espírito Santo.

Carta del Prelado (septiembre 2012)

"No hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia a sí mismos". Son palabras de Benedicto XVI que el Prelado del Opus Dei comenta en su carta de septiembre, en la que reflexiona sobre la Cruz de Cristo.