Archive

There are 397 results

Carta do Prelado (marzo 2014)

O centenario do nacemento de don Álvaro, entre outras datas, dá ocasión ao Prelado para falar da fidelidade e a lealdade. Convida a considerar "nestas semanas como é a nosa resposta á chamada divina que cada unha, cada un, recibiu".

O Fundador no seminario

O Fundador no seminario

Desde 1918 até 1925, ano da súa ordenación sacerdotal, San Xosemaría preparouse a recibir as sacras ordes. Deses anos consérvanse testemuños dos seus compañeiros seminaristas.