Opus Dein jäsenet

Opus Deihin kuuluu noin 87 000 jäsentä, sekä miehiä että naisia. Heistä 98% on maallikoita, joista useimmat ovat naimisissa. Jäsenistä 2% on pappeja.

Opus Dein jäsenet
Opus Dei - Opus Dein jäsenet Suurin osa Opus Dein jäsenistä kohtaa Jumalaa avioliitossa.

Pappeja ja maallikoita

Opus Dei koostuu prelaatista, hänen omasta papistostaan sekä maallikoista, joihin kuuluu sekä miehiä että naisia. Jäsenyys ei kuitenkaan jakaudu erilaisiin luokkiin: Opus Deissä on vain yksi kutsumus, joka on sama kaikille prelatuurin jäsenille. Jäsenyyden eri muodot ovat vain erilaisia tapoja toteuttaa jäsenten yhteistä kristillistä kutsumusta henkilökohtaisista olosuhteista riippuen: avioituneena tai naimattomana, terveenä tai sairaana jne.

Enemmistö Opus Dein jäsenistä (noin 70% kaikista jäsenistä) on ns. supernumeraareja. He ovat pääasiassa avioliitossa eläviä miehiä ja naisia, joiden kristillisen elämän tärkein asia on perhettä koskevien velvollisuuksien pyhittäminen.

Muut prelatuurin jäsenet ovat miehiä ja naisia, jotka apostolisista syistä elävät selibaatissa. Assosiaatit elävät perheidensä kanssa tai siellä missä se on heidän ammattinsa kannalta käytännöllisintä. Numeraarit asuvat yleensä Opus Dein keskuksissa ja ovat käytettävissä apostolisia tehtäviä sekä muiden jäsenten koulutusta varten. Naisjäsenten keskuudessa on myös ns. avustavia numeraareja, jotka huolehtivat prelatuurin keskusten kotitalouksista, ja siitä muodostuu heidän ammatillinen työnsä.

Prelatuurin papit tulevat Opus Dein maallikkojäsenistä. Prelaatti voi kutsua pappeuteen numeraareja ja assosiaatteja, jotka vapaasta tahdostaan haluavat ottaa tehtävän vastaan ja ovat suorittaneet pappisvihkimyksen edellyttämät filosofiset ja teologiset opinnot. Heidän tärkein pastoraalinen tehtävänsä on palvella prelatuurin jäseniä ja näiden käynnistämiä apostolisia hankkeita.

Perheilmapiiri

Eräs Opus Dein erityispiirre on sen perheenomainen ilmapiiri. Perheenomaisuus ulottuu kaikkeen prelatuurin järjestämään toimintaan. Se näkyy keskusten yhteisöllisessä lämmössä ja jäsenten keskinäisessä luottamuksessa. Se heijastuu myös avuliaisuuteen, ymmärtäväisyyteen ja ystävällisyyteen, joita Opus Dein jäsenet pyrkivät levittämään päivittäisessä elämässään.

Tilastotietoja jäsenistä

Prelatuuriin kuuluu yli 87 000 jäsentä, joista noin 1 900 on pappeja. Miehiä ja naisia on suunnilleen saman verran. Maantieteellinen jakauma on karkeasti seuraava:

Afrikka 1 800

Aasia ja Tyynimeri 4 800

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 29 400

Eurooppa 49 000