Preestrite kinnitamine Roomas

24. mail toimunud tseremoonia, kus Opus Dei prelaat kinnitas 36 preestrit.