Link: News

On olemas 1 vastus sellele päringule "News"
"Aitäh, Isa”

"Aitäh, Isa”

"Aitäh, Isa” on viieminutiline lühivaade piiskop Javier Echevarría elule Opus Dei prelaadina aastatel 1994 – 2016."