Piiskop Javier Echevarria Paavsti audientsil

10. juunil viibis Opus Dei prelaat Paavsti vastuvõtul.

Prelaadi poolt

Piiskop Echevarria vahendas Paavst Frantsiskusele kõigi Opus Dei usklike toetuse ja poolehoiu. Selle liikmete arv ulatub praegu 90.000-ni – 2.051 nendest on preestrid ning ülejäänud mehed ja naised, kes oma igapäevase tegevusega perekonnas, ühiskonnas ja kutsetöös pühadusele pürgivad.

Opus Dei prelaat kinnitas, et sajad tuhanded inimesed kogu maailmas, kes Opus Dei koolitustegevuses osalevad, palvetavad Püha Isa ja tema palvesoovide eest.

Peale selle tänas piiskop Echevarria Paavsti tema suuremeelsuse eest Kiriku ülemkarjasena ja palus õnnistust Opus Dei Prelatuuri apostolaadile, mis soovib teenida Kirikut sel täiuslikul viisil ja lapsemeelses ühenduses Peetruse järglasega, nagu Kirik seda soovib. Kohtumine oli äärmiselt südamlik.